Is-Seba’ Viżti għaż-Żgħażagħ – Fundraiser għall-foqra fl-Albanija

Randan 2018 MCAST Chaplaincy event - Mixja Nisranija f'Hamis ix-Xirka (1)